Instalacje elektryczne

Planując instalację elektryczną, lub jej remont, modernizację, powinniśmy przewidzieć możliwość jej rozbudowy, a rozplanowanie odbiorów - gniazd, punktów świetlnych, czy wyłączników dostosować do późniejszego wyposażenia domu w sprzęt zasilany prądem.

Podstawową i najważniejszą częścią każdej instalacji jest rozdzielnica główna - specjalna skrzynka z urządzeniami zabezpieczającymi i sterującymi poszczególnymi jej częściami. Do rozdzielnicy doprowadza się wydzielone obwody - układy przewodów doprowadzających prąd do pojedynczych urządzeń lub ich grup. Każdy obwód zawiera oddzielne zabezpieczenie tzw. wyłącznik nadprądowy.


wykonawca strony www: Radek Dublinowski