Oświetlenie ulic i placów

Właściwe oświetlenie jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa osobistego mieszkańców, a także do tworzenia atmosfery miasta. Latarnie uliczne zapewniają kierowcom, rowerzystom i pieszym lepszą widzialność po zmroku, co pozwala zmniejszyć liczbę wypadków drogowych. Ponadto oświetlenie ulic przyczynia się też pośrednio do zapobiegania przestępczości poprzez zwiększenie bezpieczeństwa osobistego.

Odpowiednio dobrane oświetlenie ulic może również zwiększać atrakcyjność miast i miasteczek oraz ośrodków handlowych i kulturalnych poprzez wyróżnienie charakterystycznych obiektów architektonicznych bądź podkreślenie uroczystej atmosfery w trakcie ważnych imprez publicznych.


wykonawca strony www: Radek Dublinowski