Instalacje odgromowe i przeciwprzepięciowe

Tradycyjna ochrona odgromowa polega na zabezpieczeniu obiektu przed niszczącymi skutkami uderzeń pioruna przez wykonanie instalacji z wykorzystaniem zwodów poziomych i pionowych, które są połączone za pomocą przewodów odprowadzających z uziemieniem.

Ryzyko wyładowań w bliskim sąsiedztwie domu jest znacznie większe niż prawdopodobieństwo bezpośredniego uderzenia pioruna, dlatego każdy dom powinien być chroniony przed ich skutkami przez wewnętrzną instalację przeciwprzepięciową. Instalacja elektryczna będzie bezpieczna, jeśli w skrzynce elektrycznej umieścimy ochronniki i wskaźniki uszkodzenia, które zasygnalizują konieczność wymiany zniszczonych elementów.


wykonawca strony www: Radek Dublinowski