Tablice rozdzielcze

Podstawową i najważniejszą częścią każdej instalacji jest rozdzielnica główna. Specjalna skrzynka z urządzeniami zabezpieczającymi i sterującymi poszczególnymi jej częściami.

Do rozdzielnicy doprowadza się wydzielone obwody - układy przewodów doprowadzających prąd do pojedynczych urządzeń lub ich grup. Każdy obwód zawiera oddzielne zabezpieczenie tzw. wyłącznik nadprądowy lub bezpiecznik topikowy.


wykonawca strony www: Radek Dublinowski